T ( tê ) đều

- Mã DSC001 - Cỡ 20
- Mã DSC002 - Cỡ 25
- Mã DSC003 - Cỡ 32

Thông tin khách hàng