Cút ren ngoài có đế

- Mã DSE501 - Cỡ 20 x 1/2 "
- Mã DSE502 - Cỡ 25 x 1/2 "
- Mã DSE503 - Cỡ 25 x 3/4 "

Thông tin khách hàng